Centre / Camine culturale

Construire si dotare casa de cultura in sat TUTORA, comuna Tutora, judetul IASI

Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea asezamantul cultural din comuna Marginea, juetul Suceava

Construire centru cultural, sat GRUMAZESTI,localitatea GRUMAZESTI,judetul NEAMT